Zakład ZPU Piotr Brych udziela 12 miesięcznej gwarancji na jakość wykonanej usługi zgodnie z wymaganiami procesu technologicznego. W razie stwierdzenia wad jakościowych lub materiałowych nabywcy przysługuje prawo do nieodpłatnego ich usunięcia na koszt gwaranta. Reflektory są regenerowane, zgodnie z procedurą wewnętrzną zakładu.

Warunkiem uznania reklamacji jest zachowanie hermetyczności reflektora w całym okresie jego użytkowania oraz stosowanie się do zaleceń producenta, zwłaszcza w zakresie montażu i doboru żarówek. Ponadto należy opłacić w całości koszt wykonanej usługi.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i technologiczne przeprowadzonego procesu regeneracji reflektora, pod warunkiem właściwego użytkowania.

Gwarancja nie obejmuje reflektora uszkodzonego na skutek niewłaściwego transportu, montażu, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem, a także uszkodzeń mechanicznych (zarysowanie powierzchni, zatłuszczenie) czy termicznych. Należy zwrócić  SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ, aby nie zatłuścić zregenerowanej powierzchni odbłyśnika (np. odciskiem palca) podczas transportu i montażu.

Gwarancja traci swoją ważność w przypadku prób samodzielnej naprawy lub ingerencji w strukturę napylonej powierzchni, a także na skutek szkód spowodowanych przez wypadki losowe (powódź, pożar, wypadek drogowy).

Nie przyjmujemy do napraw gwarancyjnych reflektorów regenerowanych przez inne zakłady, a także bez dołączonej karty gwarancyjnej. Reflektor taki będzie zregenerowany (po uprzednim kontakcie z klientem) za pełną odpłatnością.

 

 

Joomla templates by a4joomla